23 Μαρτίου 2019

Ανθρώπων Ιστορίες


Ξεκίνησε στ’ αστεία η ιστορία αυτή
Όπως όλες οι ιστορίες στ’ αστεία ξεκινούν – κάθε είδους αστεία, ακόμα κι αγέλαστα
Ιστορίες που ξεκινούν από ένα ένστικτο, έναν υπολογισμό, ή μια όσφρηση
Υπάρχουν ιστορίες που τις ξεκινά έν’ αίσθημα, άλλες μια σκέψη
Άλλες απλώς ξεκινούν, λόγο δεν θα βρεις σε αυτές όσο κι αν ψάξεις
Σε αυτές δεν θα βρεις ούτε αδικία, επειδή η αδικία είναι προϋπόθεση για το ξεκίνημα μιας ιστορίας.
Υπάρχουν ιστορίες που τις ξεκινά το σώμα, άλλες η εντύπωση
Οι ιστορίες στο δρόμο χαλούν, μόνο λίγες στο δρόμο φτιάχνουν
Υπάρχουν ιστορίες που ξεκίνησαν με κάθε ευοίωνη προοπτική
Συνήθως κατέληξαν ναυάγια
Άλλες που οι κάτοχοί τους τις σκέφτηκαν καλά πρώτα, τις ζύγισαν άριστα
Αυτές πνίγηκαν
Υπάρχουν ιστορίες που ξεκίνησαν με τη θέληση – αυτές πήραν λίγο δρόμο
Άλλες που ξεκίνησαν δίχως τη θέληση – πολλές από αυτές κατέληξαν
Υπάρχουν ιστορίες που τις ξεκινούν οι άνθρωποι, άλλες που τις ξεκινά
Ο θεός για τους ανθρώπους
Υπάρχουν ιστορίες που κράτησαν ένα διάστημα, έκαναν έναν μικρό κύκλο και αφανίστηκαν
Υπάρχουν και ιστορίες που βγήκαν από έναν μικρό κύκλο.
Υπάρχουν ιστορίες που ξεκίνησαν ανοιχτές και στο δρόμο έκλεισαν
Άλλες που ξεκίνησαν κλειστές και στο δρόμο άνοιξαν.
Υπάρχει η ιστορία που την ξεκινά η καρδιά χωρίς να σε ρωτήσει
Κι άλλες που ξεκινά το μυαλό χωρίς η καρδιά να ερωτηθεί
Και φαντάσου, τις πρώτες οι άνθρωποι ονομάζουν αυθαίρετες.
Υπάρχει η ιστορία που ξεκινά άγλυκη και στο δρόμο παίρνει γλύκα
Υπάρχει και εκείνη που ξεκινά γλυκά, και στο τέλος χαρίζει πίκρα.
Υπάρχει η ιστορία που ξεκινά συναρπαστική και τελικά απογοητεύει
Και υπάρχει η ιστορία των απογοητευμένων που δύναται να γοητέψει.
Υπάρχει η ιστορία που ξεκινά με γοητεία και καταλήγει σε απογοήτευση
Όμως η ιστορία των απογοητευμένων έχει εξαντλήσει την απογοήτευση.
Υπάρχουν εκείνοι που συναντιούνται στον κόσμο όπως δύο λέξεις
Και εκείνοι που συναντιούνται όπως δύο μύτες
Τελικά, υπάρχουν και λίγοι που συναντιούνται.
Υπάρχουν ιστορίες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε χώρο
Όμως εκείνες που αξίζει να ζεις είναι του περιθωρίου.
Υπάρχουν ιστορίες για όλους τους θυμούς, για κάθε οργή, για όλες τις προδοσίες
Υπάρχουν ιστορίες που στις γωνιές τους σε περιμένει κρυμμένο το δάκρυ τους
Υπάρχουν και άλλες που όσο έκλαψαν έκλαψαν.
Υπάρχουν ιστορίες με τελικό σκοπό τον πόνο και άλλες χωρίς τελικό σκοπό
Ιστορίες που καιροφυλακτεί η προδοσία, και άλλες που καιροφυλαχτεί η εμπιστοσύνη
Υπάρχουν άνθρωποι που η πίστη τους στους ανθρώπους έχει οριστικά χαθεί
Και άλλοι που σε αυτούς η πίστη οριστικά βρέθηκε
Υπάρχουν ιστορίες που κατόπιν της δοκιμασίας τους άντεξαν
Και άλλες που δεν άντεξαν τη δοκιμασία.

Υπάρχει η φλόγα που έκαψε τους παροίκους της
Κι εκείνη που άναψε τα μάτια.

Υπάρχουν πολλές ιστορίες για κάθε έναν άνθρωπο
Κι άλλη μια για την ψυχή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νέα & Όμορφη

                      - Η Κυρία Σάμπς προχθές σκοτώθηκε. Έπεσε μέσα σε μια λακκούβα του δήμου και σκοτώθηκε. Έτσι απλά, και δεν είχε τ...